kredytyPo wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęli mieć możliwość korzystania z dotacji unijnych. Polska, jako kraj, który jest opóźniony w rozwoju gospodarczym, zwłaszcza w stosunku do krajów Starej Unii otrzymała możliwość wykorzystania bardzo dużego wsparcia. Z dotacji unijnych korzystać mogą zarówno instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, jak też przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne. Dotacje unijne kierowane są na bardzo różne przedsięwzięcia. Unijne dotacje pozwalają sfinansować zarówno w części, jak i całości pewne rodzaje projektów. Największe środki finansowe UE kieruje na rolnictwo, ekologię oraz innowacyjną gospodarkę.
W ramach programów innowacyjnej gospodarki finansowane są między innymi przedsięwzięcia, które polegają na świadczeniu usług drogą elektroniczną w sposób automatyczny. Z tego programu możliwe jest finansowanie między innymi realizowaniu projektów związanych z zakładaniem serwisów informacyjnych, czasopism online, gazet, wyszukiwarek, przeglądarek internetowych, serwisów społecznościowych. Z dotacji z programu Innowacyjna Gospodarka mogą skorzystać niemal wszystkie przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcia w Internecie. Z pieniędzy uzyskanych z dotacji można finansować również promowanie przedsięwzięcia internetowego, czyli strony internetowej, portalu. Za pośrednictwem uzyskanych pieniędzy z dotacji UE można sfinansować promocję w ramach AdWords. Dotacja może, bowiem być przeznaczona na promocję wdrożonych rozwiązań dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne.