Jestem po 3 rozdziale książki Shiffmana.
WOW – to jest to!
To powinna być obowiązkowa pozycja na lekcjach informatyki w szkole średniej. Jest to podręcznik nie tylko do nauki programowania w języku Processing, ale do nauki programowania, a w zasadzie podstaw programowana w ogóle.
Treść, jak dla mnie, jest bardzo jasna i klarowna, materiał obfituje w ryciny obrazujące przerabiany aktualnie materiał, w przykładowym kodzie, prócz normalnych komentarzy, są również objaśnienia w postaci dymków (jak z komiksu), każdy rozdział zaczyna się od wypunktowania tego, co będzie w nim podejmowane. Na końcu każdego rozdziału a także w trakcie, są ćwiczenia do wykonania. Odpowiedzi znajdziemy na stronie „firmowej” książki, możemy tam również znaleźć kod prezentowany na kartach podręcznika. Jednym słowem, wszystko to, co potrzebne do nabycia podstaw w programowaniu.
Żal jedynie, że Książka prawdopodobnie nigdy nie zostanie wydana w Polsce…

Pierwsze rozdziały dotyczyły przede wszystkim opisu środowiska programowania oraz podstawowych funkcji graficznych, układu współrzędnych, oraz małych eksperymentów na bazie tej wiedzy.
Oto mój pierwszy kod, a w zasadzie przeróbka podanego w książce przykładu w trzech odmianach. Instrukcja: po załadowaniu klikamy na obszar lewym przyciskiem myszy i maziamy sobie :))). W przykładzie 2 i 3 naciśnięcie dowolnego klawisza na klawiaturze spowoduje wyczyszczenie obszaru (tło będzie miało kolor biały).
A tu kod do przykładu 3.
void setup(){
  size(400,400);
  background(180,64,64,90);
  smooth();
}
void draw(){
}
void mouseDragged(){
  stroke(0);
  fill(random(255),random(255),random(255),90);
  rectMode(CENTER);
  rect(mouseX,mouseY,random(100),random(100));
}
void keyPressed(){
  background(255);
}

Posted in: Recenzje.
Last Modified: 17 lutego, 2021