Articles tagged with: marketing

Social Branding

Social Branding – budowanie mikrospołeczności wokół marki, to jeden z filarów naszego projektu zintegrowanego zarządzania zachowaniami klientów, który łączy w sobie wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, neuromarketingu oraz rynkowych zasad zarządzania marką z perspektywy marketingu aktywnego.
Marka to obecnie znacznie więcej niż tylko nazwa organizacji czy produktu. Zawiera ona w sobie przesłanie, obietnicę, która z tą nazwą się kojarzy. Troska o odpowiednie ukształtowanie i utrwalenie tego przesłania w różnych środowiskach jest jednym z podstawowych zadań kierownictwa organizacji. Marka jest obecnie uznawana za kluczowy zasób przy podejmowaniu decyzji biznesowych w organizacji. To od niej powinno rozpoczynać się ustalanie wszelkich działań, tak aby zachować jak największą wewnętrzną spójność przesłania marki. Szczególne rola przypada w tym względzie szeroko pojętym działaniom komunikacyjnym. Marka danego produktu oraz renoma firmy odgrywają bardzo istotną rolę w wyborze oferty, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie klient nie jest w stanie sprawdzić i ocenić funkcji oraz jakości produktu.

Facebook Templates

facebookPromocja na Facebooku, to obecnie jedno z modniejszy zagadnień w branży marketingowej. Z marketingowego punktu widzenia strona firmowa na Facebooku może stworzyć naprawdę dużo szumu wokół Twojej marki, a budując interaktywny funpage wzbogacony o nasze kreatywne aplikacje możesz osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną i utrwalić wizerunek nowoczesnej i innowacyjnej firmy.
Agencje e-PR zajmują się kreowaniem marki, budowaniem relacji z użytkownikami oraz tworzeniem mikro społeczności wykorzystując social media. E-PR do przejścia na wyższy poziom komunikacji i porzucenie jednostronnej konwersacji na rzecz dynamicznej interakcji z użytkownikami poprzez inspirujący dialog zbudowany na wartościach.